EXEMPEL


Personliga utskick


KUND

Lexus (Bilprisma Munka Ljungby), Hyundai (Bilgården Ängelholm) m.fl.

TYP

Adressering

INFO

Genom vår variabeldatateknik kan Era utskick anpassas och skräddarsys för olika adresser och kunder. Kostnadseffektivt och enkelt när Ni t.ex. ska skicka ut ett mindre antal säljbrev eller inbjudningar. Både text och bild kan varieras med variabeldata.


ANDRA PROJEKT