EXEMPEL


Böcker


KUND

Christina Lindvall-Nordin

TYP

Bokbinderi

INFO

Böcker tillhör inte våra vanligaste uppdrag men vi har under åren tryckt en hel del olika böcker. Kanske vill Ni trycka en trycksak som verkligen består och finns kvar långt in i framtiden? Då är definitivt en bok svaret!


ANDRA PROJEKT